سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

محمد حسین و محمد طاها ، سخت مشغولن.
پسرا ؟ من اینجا هستم !!
چیکار می کنین ؟ 

 

 

بله ؛ پسرای ما مشغول طراحی ماشین خودشون هستن!
چه گروه خوبی !!
وقتی با هم هستیم ، با هم فکر می کنیم ، طرح میدیم و کنارهم اجرا می کنیم ؛ مگه میشه خوب نباشیم ؟!

 

 

شما پسرا فوق العاده اید !!

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها