سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

امروز برای برنامه ریزی و هماهنگی در ارائه ی محتوای درسی ، با پشتیبان های درسی کلاس ، جلسه داشتم.
این گروه در فعالیت های علمی کلاس و استفاده از فرصت ها ، به بچّه ها کمک خواهند کرد.
این سومین گروهی است که از ابتدای سال تحصیلی ، خدمات علمی خودشون رو به کلاس ارائه می کنند.

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها