سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

ماجرا از این قرار است که ، در هفته گذشته ، شَنتیا اومد پیش من و گفت :
« آقا می تونم یک کاست ضبط صوت قدیمی بیارم براتون ببینید؟ »
گفتم : « چه خوب !! »
همین درخواست شنتیا ، یک ایده شد برای همه ی کلاس.
از بچّه ها درخواست کردم ، هر کدام که می تونید یک وسیله ی قدیمی با خودتون به کلاس بیارین تا به کمک هم 
یک میز از وسایل قدیمی درست کنیم.
از آنها خواستم درباره ی وسیلشون برای بچّه ها هم ، صحبت کنن ...
و امروز یک میز درست کردیم با وسایل مختلف.
قدیمی ترین شیئ ما سکّه هایی بود از زمان قاجار و قبل از آن !
ما امروز به اتّفاق هم یک سفر تاریخی داشتیم و ساعتی را درگذشته سیر کردیم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها