سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

نه نه ، کتاب که بوگندو نمی شه !
داستانش بوگندو می شه !!
البته ماجراش مربوط به ، برنده شدن بوگندوترین کفش های کتانی میشه !
رامتین ، سه جلد این کتاب رو خونده و خوندن اونو به بچّه ها پیشنهاد داره .
متشکرم رامتین.

 

 

امروز شایان با کتابش بچه ها رو به موتور سواری برد ...
خوش گذشت .
متشکرم شایان.

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها