سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

آی بچّه ها ؛ چیکار می کنین؟!
پاسخ دادن به سؤالات فرهاد ، حسابی همه تون رو مشغول کرده !
از همه ی منابع می تونید استفاده کنید.
مشورت و گفت و گو عالیه !!
از خود ِفرهاد هم کمک بگیرید ...

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها