سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

66 میلیون سال قبل زندگی می کرد .
گیاه خوار بود .
یک زره مقاوم همراه شاخ های قوی در سر داشت.
پاهای جلو به خاطر تحمل سر سنگینش ، قوی تر و خمیده بود.
و ...
نامش « تری سراتوپس » است .
آریا در چند دقیقه ی کوتاه ما رو با این دایناسور ، آشنا کرد.
متشکرم آریا !!

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها