سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

کنجکاو و دووزک ( عروسک های کلاس ) امروز چند تا دوست جدید داشتند.

ایمان با اجرای نمایش خود ، توجه زیادی به نوشیدنی های انرژی زا ،
که برای بچه ها ، غیر مفید و خطرناک هستند ؛ داشت !
کنجکاو ( عروسک کلاس ) قول داد بعد از این گول کلاغ سیاه را نخورد.

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها