سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

فربد ، بابا رو به کلاس خودش دعوت کرده بود.
بابا لطف کردن و با هماهنگی روز دوشنبه اومدن پیش ما !
بابا برای احوالپرسی اومدن و دقایقی رو کنار ما بودن.
بابا برای بچه ها یک طراحی ساده از ماشین رو تمرین کردن.
بچه ها از لحظاتی که کنار بابا داشتن ، لذّت بردن !!
ممنون بابای مهربونِ فربد !!

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها