سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

اگه شب دیر بخوابیم ، فکر نمی کنید تو کلاس این اتّفاق برامون بیفته ؟ !!
اتّفاقی که چند روز پیش برای اِرمیا در کلاس افتاد ...

 

من و بچه ها سعی کردیم اِرمیا بیدار نشه و کمی بخوابه !
اما شرایط خواب برای او ، اصلاً مناسب نبود !

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها