سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

برگزاری مراسم جشن عاطفه ها در روز چهارشنبه 19 مهر  

 

 

 

 

باتشکر از اولیا و دانش آموزانی که در این امر همکاری نمودند

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها