سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

دیدار خودمانی ورزشکار  مطرح بسکتبال در جمع دانش آموزان و تشویق آنان به انجام فعالیت های ورزشی و تقویت قوای جسمانی همزمان با پیشرفت های علمی

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها