سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

 

دانش آموزان دبستان به همراه تعدادی از والدین محترم و معلمین عزیز به صرف صبحانه مهمان امام رضا علیه السلام بودند. در این اردو ضمن صرف صبحانه در مهمانسرای آن حضرت و سپس زیارت، از موزه حرم بازدید بعمل آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدینوسیله از اولیای همراه و همکاران عزیز تشکر و قدردانی می‌گردد.

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها