سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

برگزاری اولین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی هماهنگ استانی

تاریخ: 96/9/27          ساعت: 10 صبح

با شعار: دقت ، سرعت ، دانش

 

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها