سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

13 آبان ماه 1400 

روز دانش آموز بر تمامی دانش آموزان  دبستان پویندگان رسالت (دوره دوم) مبارک باد 

 


تاریخ انتشار: 1400/08/13

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها