سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

شروین تغییرات شیمیایی مواد را با دو آزمایش ، به بچّه ها نشان داد.

 

 

شروین با همکاری والدین خود و توجه به رعایت نکات ایمنی ، 
واکنش ترکیب پرمنگنات پتاسیم و آب اکسیژنه را انجام داد. 
او تغییر شیمایی حاصل از این واکنش را با کمی مایع ظرفشویی به صحنه ی زیبایی تبدیل کرد.
متشکرم شروین !

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها