سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

اوّلین گروه دریافت کننده ی جایزه ی " بن خرید کتاب "
این گروه پس از سه ماه تلاش توانستند با به دست آوردن 10 کارت عصرانه و استفاده از اعتبار این ده کارت ؛
جایزه ی بن خرید کتاب را دریافت کنند.
مبارکتون باشه پسرا !!

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها