سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

جلسه بررسی کتابِ هفته ، بسیار گرم و پر محتوا بود.
این جلسه دو مهمان هم داشت.
پدرهای مهربان، که با حضور سرزده ی خود ، بچّه ها را خوشحال و شگفت زده کردند.
ممنون باباهای خوب ...

 

 

 

 

بچّه ها هر هفته ، مشخّصات یک جلد از کتاب هایی را که خوانده اند، در برگه ی مخصوص آن می نویسند.
ما هفته ای یک زنگ ، درباره ی این کتاب ها صحبت می کنیم.

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها