سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

وقتی کوچولو بودم ، پدر بزرگ ، منو « گوجه سبز » صدا می کرد :)

 

 

پدر بزرگ خیلی جدی است و نمی شه از دستوراتش سرپیچی کرد ...

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها