سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

فعالیت های علمی این هفته را ، فرهاد ، روزبه ، کوشان ، آرش و طاها برگزار کردند.
پرهام رجایی و ابوالفضل هم فعالیت های علمی خودشان را ، با موفقیت ، در فضای باز اجرا کردند. 
پرهام ، چندین بار آزمایش خودشو تکرار کرد تا بالاخره بهترین نتیجه رو گرفت و موشک خود را تا ارتفاع زیادی بالا فرستاد. 
متشکرم پسرا !!!!

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها