سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

مسابقه ی عکس کودکی هیجان زیادی برای پسرها دارد.
بچه ها در شناسایی دوستان خود سعی زیادی دارند !!
برنده ی این مسابقه ، ایمان عابد بود او تمام دوستان خود را شناسایی کرد و بیشترین امتیاز را گرفت.
ایمان ، هدیه ی ویژه ی مسابقه را که زنگ دوچرخه بود ، از عمو نوروز کلاس دریافت کرد.

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها