سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

روز سه شنبه ، در کنار بنیامین ، همراه ستاره ی دریایی ؛ به اعماق اقیانوس ها سفر کردیم.
در این سفر علمی چیزهای جالبی یاد گرفتیم.
متشکرم پسر !!!!

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها