سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان
کلیدواژه ها: آقای واعظی

 

 

این سه وروجک دوست داشتنی ، یک اجرای عالی داشتن.
اونا به کمک هم، برای قسمتی از تابلوی محیط زیست، یک نمایش زیبا و آموزنده، طراحی و اجرا کردن.
آفرین پسرا ! عالی بود !

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها