سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

در ادامه ی گردش در مزرعه ی سبزیجات ، سامیار و ایلیا ؛ من و بچّه ها رو با کرفس و جعفری آشنا کردند.
متشکرم پسرا ؛ اطلاعات خوبی به دست آوردیم و خوش گذشت.

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها