سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

این دووزک است :

این هم کنجکاو :

و این هم بچه هایی که با عروسک ها ، درباره ی رفتارهای مختلف ، برای دوستان خود نمایش اجرا می کنند.

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها