سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

ضرب کسر با ضرب مامانا در پسرا همراه شد و یک روز یادگیری شیرین رو با جای خالی همه باباها و مامانا دیگه ، 
در دفتر خاطرات تحصیلی بچّه ها ثبت کرد.
ممنون مامانای خوب !!

 

 

 

تازه ؛ شروع برنامه با حضور آقای مهربون و جدّی ؛ معاون طاهری ، همراه بود.
آقا اومدن از بچه هایی که به سؤال علمی ایشون پاسخ داده بودن ، قدردانی کنن !
چه روزی بود !! خیلی با حال شدیم همه مون ...

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها