سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

وقتی کنجکاو ( عروسک کلاس ) مادر بزرگ مهربان را ترساند
و از کار اشتباه خود ، پشیمان شد.

سامان در اجرای طنز خود ، درس بزرگی به بچّه ها داد .

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها