ساعت 9:15 سه قلو شدیم

من با دوقلوها ، چند روزی قرار چاشت گذاشتیم. 
زنگ تفریح اول می شیم سه قلو !!!
یک روز دو قُل ( روزبه و رامتین ) ، چاشت انتخابی میارن ؛ 
یک روز هم ، یک قُل ( من ) ، چاشت میارم !
امروز تخم مرغ آب پز ، گوجه و کاهو با چند تکه نان برش زده داشتیم ، 
ظرف من کمی بزرگ تر از ظرف دو قُل دیگه است ! آخه من قلِ بزرگترم !!!
جاتون خالی ، خیلی چسبید !!!
دست مامان درد نکنه ، چه چاشت خوشمزه و خوبی ؛
قرارِ بعدی با من ؛ نان و پنیر ، خرما و کمی مغز گردو خواهد بود.
تو خونه هر چی باشه خوبه ، حتی نون خالی ! زحمت بابا و مامان مزّه داره ؛ خیییییییلی ...
ممنون خدا ؛ 
ممنون بابا ؛ 
ممنون مامان.

 

سایت های مرتبط