سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان غیردولتی پسرانه پویندگان رسالت دوره دوم
 سخن موسس

 متولدین امروز
 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

دپارتمان زبان مجتمع آموزشی

پویندگان رسالت

PouyandeganEnglish

 تاریخ و زمان
 اطلاعیه ها

 

      

 برترین ها
 اخبار مدرسه
 اخبار بهداشتی
 سایت های مرتبط

 

            

         

    

 

 سخن مدیر

کودکان عطای خداوند هستند، پس آنها را گرامی بدارید.

تعلیم و تربیت تمام ساحتی

 برترین های خوشنویسی
 سخن دانش آموزان

 

عجب اردویی بود...

خیلی خوش گذشت!!!

خاطره جشن یلدای امسال را فراموش نخواهیم کرد.

امروز برای ما خاطره شد. 

دقت،سرعت،دانش در آزمون پیشرفت تحصیلی

مدرسه خانه دوم ماست.

معلم عزیزم

با تمام وجود دوستت دارم

روزت مبارک...!

 

 آمار بازدید ها