سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

 ضمن تشکر از دانش اموزان پرتلاش که در ایجاد نظم در مدرسه و رقابت های پیشرفت تحصیلی موفق ظاهر شدند، جوایز کارت های نقره ای و طلایی امروز اهدا گردید.

 

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها