سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

جلسه ی بررسی کتاب این هفته رو با کار فوق العاده ی شنتیا ، شروع کردیم.
با کار و انرژی او ، روی نیمکت ها میخکوب شده بودیم.
شنتیا ، شروع یک شادیبای پر از شادی ، برامون بود.

 

 

آریا و فرهاد با آوردن کتاب زبان اصلی ، بچه چُلمن ؛ 
یک بررسی مقایسه ای از این کتاب داشتن.  

 

 

 

یک قُل کلاسمون ، یعنی روزبه ؛ یکی از داستان های مدرسه ی پر ماجرا را ، 
با هیجان زیادی ، توی مُخ هامون ، جا داد. 

 

 

کوشان ، با یه رُمان بلند و بالا ، اومد که مخصوص بچّه های حرفه ای در مطالعه ، بود.

 

 

متشکرم پسراااااااااااا

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها