سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

هویچ ها در مزرعه ی سبزیجات ، به آب هویچ تبدیل شد و بیان خواص این مخلوق پرخاصیت 
از زبان روزبه ؛ آب هویچ رو خوشمزه تر و دلچسب تر کرد.
ما در مزرعه ی سبزیجات ، قهرمان می شویم.

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها