سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

انتقال توپ از یک طرف به طرف دیگه ؛ پنج نفری با چند تا چوب ، 
نیاز به فکر ، همکاری و حوصله داره !
حالا کدوم گروه می تونه در زمان کمتری این کارو با دقت انجام بده ؟

 

 

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها