سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

کنترل توپ و هدایت آن در مسیر ناودانی ها و هماهنگی بین گروه ، کمی سخت به نظر می رسید . 
امّا پسرا از عهدش براومدن. 
قرار شد ابتکارات دیگری در این بازی برای دفعات بعدی داشته باشیم.

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها