سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

به نظر شما چرا کیف بعضی از بچّه ها این قدر دفتر و کتاب ، توش هست ؟!!!
خیلی سنگین میشه !!

 

 

من که راه حل های مختلف این مشکل  رو به شما بچه ها ، پیشنهاد دادم ، 
ولی به نظر می رسه ، طبق عادت های سال های قبل ، هنوز اینجوری دوست دارین ! 
مثل اینکه اگه کیفتون سنگین نباشه ، احساس خوبی ندارین و فکر می کنین یه چیزی کم دارین !!
بابا این طور خوب نیست ؛ 
اصلاً خوب نیست !!!
چه جوری بگم ؟ می فهمید ....

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها