سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

پرهام تولید کاغذ باطله ی بچه ها رو در ماه مهر آماده کرده تا من اونا رو به ایستگاه بازیافت ببرم.

 

امیر آقا ، کارمند شرکت بازیافت در یکی از ایستگاه های سطح شهر است .
او خوشحال است که بچه ها در بازیافت های خود ، هم به سلامت طبیعت کمک می کنند و هم به اقتصاد سرزمین خود.

 

 

قرار است بازیافت های ما با این ماشین به کارخانه ی بازیافت برده شود.

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها