سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

بچّه ها برای خواندن ، نوشتن و یادگیری در کلاس ؛ مشکلی برای تغییرِ جایِ نشستن خود ندارند.
آنها می توانند با امکانات موجود ، شرایط بهتری در یادگیری ؛ برای خود ایجاد کنند.

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها