سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

اولین پردیس سینمایی کلاس را ، فرهاد و ایلیا ، با اعتبار کارت های عصرانه ی خود ، دریافت کردند!
دوستان ما درخواست کردند ، دعوتنامه های خانوادگی آنها با هم باشد ، تا بتوانند کنار هم ، با خانواده های خود به پردیس سینمایی بروند.
آنها ، پایان هفته ، کنار مامان و بابا ، لحظات شیرینی را ، ثبت کردند.

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها