سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

ـ آقا اجازه ! این خاک اندازها کمی انحنا در وسط دارد و موقع جمع آوری خرده ریزه ، اذیت می شیم.

 

 

ـ احتمالاً کیفیت مواد ساخت اون باشه.
  به نظرم باید عوض شن.
  حالا ببینم چه می کنم . باید فرصت بدید پسرا !!
و چند روز بعد ، هدیه ی آقا معلم به بچه ها ، جاروهای کوچکی بود که آن مشکل را نداشت .

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها