سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

 

 

دانه ، دانه تسبیح ؛
چرخش دانه ها و لمس آن ها در میان انگشتان ؛
شمارش گوناگون دانه های تسبیح ؛
و ...
همه و همه ، در لحظاتی کوتاه ، قبل از شروع کلاس ؛
و تقویت تمرکز و دقت !

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها