سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

روز دانش آموز با بچّه ها به محلّه ی بِده بستون کتاب رفتیم.
کجا ؟
محله ی بده بستون کتاب ؟
کجا هست ؟
داخل کلاس !!

 

روز قبل با بچه ها قرار گذاشتیم کتاب هایی رو که تو خونه دارن و اونا رو خوندن و دیگه لازم ندارن با خودشون به کلاس بیارن و با دوستاشون عوض کنن !
کلّی بده بستون داشتیم ، بعضی از کتاب ها چند دست چرخید.
کتاب های من هم مورد توجه قرار داشت.
در هیاهوی بچّه ها صدای شَنتیا نظر منو جلب کرد.
شنتیا که یادش رفته بود کتاب بیاره ، به دوستاش اصرار داشت یکی کتاب خودشو با خوراکی های او عوض کنه !!
من هم از فرصت استفاده کردم و یک کتاب رو با یه خوراکی کوچولوی او عوض کردم .
او خیلی از این معامله خوشحال بود.
من از او خواستم خوراکی رو با هم بخوریم.

 

 

 

کلی حال کردیم ... جای والدین خالی.

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها