سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

وقتی امیر عبّاس برای تحلیل یک مسئله ی ریاضی پای تخته اومد ، قرار شد اگر توضیحات و حل مسئله درست باشه یک هدیه از من بگیره !!!
تا اون لحظه کسی فکر نمی کرد هدیه ی امیر عباس پوشیدن کت آقای واعظی باشه !!!
و امیر عباس از این که مسئله رو درست حل کرده بود و افتخار پوشیدن کت آقا معلم نصیبش شده بود ، خیلی خوشحال بود.
وای ؛ از دست این آقای واعظی با این بچّه های شگفت انگیزش !!
ببینید : 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها