سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

مسئولیت تجزیه نور خورشید رو پرهام به عهده داشت و آموزش های کلاسی بچه ها رو در گروه های سه نفری ، تکمیل کرد.
متشکرم پرهام !! 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها