سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

شادمانه ، با ایده ها و آزمایش های بچه ها ؛ 
هر گروه با فکرهای قشنگ !!!

 

 

ـ وا... این خانم کی باشن ؟!
ـ بَـ........له ؛ مامان آریا .
ـ اینجا چه می کنن ؟!
ـ به دعوت پسرشون ، اومدن لحظاتی رو کنار بچّه ها باشن و کارهاشون رو ببینن !!
دلمون می خواست مامان کمی برای بچّه ها صحبت کنه ولی اونقدر کارداشتیم که فراموش کردیم.
ممنون که اومدید !
بازم پیشمون بیان مامان خوب ! 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها