سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

این بار پردیس کتاب و فروشگاه مدرسه ، پذیرای بچّه های پر تلاش ما 
امیرطاها ، کوشان ، بردیا و محمد علی ، خواهد بود.

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها