سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

وقتی یک آقای مهربون با یک قوری چای و لبخند زنان به کلاس میاد ، انتظاری جز شادی بچه ها در کلاس وجود ندارد.
ایشان آقای طاهری معاونت محترم دبستان هستن .
امروز اومدن تا با یه آزمایش در فعالیت های علمی بچه ها شرکت داشته باشن.
ممنون آقای طاهری ، دوست خوب بچه ها ... 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها