سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

این بچه ها یعنی : علی یار و محمد علی و آریا و فرهاد ،
با نقد و بررسی دو کتاب ؛ مزهّ ی کتاب ها رو به بچّه ها نشون دادن !!
عالی بود پسرا ...

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها