سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

این کوک های قشنگ و زیبا رو ببینید :

کاردستِ دوستمون پرهام داوری نسب است.
پرهام ، چقدر قشنگ ، کیف پول درست کرده.
پرهام پسر با سلیقه و هنرمندی است !!!

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها