سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

هفته ی گذشته ، در یکصدمین روزی که بچّه ها به کلاس آمده بودند، مراسم کوچکی داشتیم . 
در این مراسم از بچّه ها خواستم ، چهار نکته ای که در این کلاس آموخته اند و به آن عمل می کنند را برایم بنویسند . 
به آن ها گفتم : « شما 25 نفر هستید و مجموعاً می توانید به 100 مهارت که از کلاس شگفت انگیز خود یاد گرفته اید اشاره کنید ».
و آنها برایم نوشتند : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها