سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

ایشون حسین آقا هستن ؛ سالار کلاسمون !!!

یعنی آقای حسین سالاری از کلاس پنجم 1
امروز حسین سوزنبان قطار مطالعه ی کلاس بود .
با تعطیلات هفته ی گذشته و توقف قطار در ایستگاه مهر ، باید هر چه زودتر سوزنبان مسیر قطار رو تغییر می داد و قطار مطالعه رو وارد مسیر آبان می کرد .
حسین کمک زیادی به من کرد تا بتونم فیش های کتاب های مطالعه شده ی واگن های بچّه ها رو ( در مهر ماه ) بررسی کنیم .
اکنون قطار وارد مسیر آبان شده است .
متشکرم حسین ، کمک زیادی به من کردی !!

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها