سامانه مدرسه هوشمند پویان سخن موسس

 

 شیوه نامه جشنواره جابربن حیان

 

شیوه نامه 

جشنواره جابربن حیان


دانلود فایل

 کانال ارتباطی آموزشگاه
 کانال ارتباطی دپارتمان زبان

سرآشپز یام یام در کنار همکار خود با حضور چند تا از والدین عزیز ، 
برنامه ی جشنواره ی غذای کلاس ما رو ، رونق فراوان دادند. 
از حضور مربی بهداشت و معاونت های محترم نیز ، همه ی ما خوشحال شدیم.

 

 

 

 

 

 

 سخن مدیر
 
 
 
 


 

 متولدین امروز
 تاریخ و زمان
 آمار بازدید ها